We verwachten een open houding van onze bezoekers ten opzichte van andere gasten, ongeacht hun afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst en leeftijd. We behouden ons het recht bezoekers die zich niet aan deze regels houden en/of agressief, baldadig, homofoob, transfoob, seksistisch of racistisch gedrag vertonen uit onze club te weren of te verwijderen.

 • Seksuele intimidatie wordt niet getolereerd in onze club. Indien je enige vorm van intimidatie ondervindt of opmerkt, meld dit bij ons dienstdoende personeel. Onze werknemers zijn geïnstrueerd de veiligheid van onze bezoekers te waarborgen. 
 • Bezoekers dienen 18 jaar of ouder te zijn. Bij twijfel kan om legitimatie gevraagd worden. Indien je deze niet bij je hebt, wordt de toegang geweigerd.
 • Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs wordt de toegang geweigerd.
 • Met het betreden van RLGC, stem je in mogelijk gefouilleerd te worden. Als je hier niet mee instemt, kan de toegang geweigerd worden.
 • In RLGC kan de bezoeker worden blootgesteld aan geluidniveaus boven de 80 dB. Bescherming van het gehoor valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker.
 • Handel en bezit van wapens of drugs is niet toegestaan. Aangetroffen wapens of drugs worden ingenomen en overhandigd aan de politie, en zijn reden de bezoeker toegang te weigeren. Wij behouden het recht om de persoon in kwestie over te dragen aan de politie.
 • Het is verboden om enige vorm van vloeistoffen de club mee in te nemen.
 • Voor uw en onze veiligheid is ons pand voorzien van camerabewaking.
 • In RLGC zijn de landelijke regels met betrekking tot het rookverbod van kracht. Roken is alleen toegestaan in de daartoe aangewezen rookruimtes. RLGC verhaalt een eventuele boete op de overtreder.
 • Grote groepen, vrijgezellenfeesten en andere sfeer verstorende groepen wordt de toegang geweigerd.
 • Om privacy van onze bezoekers te beschermen, wordt eenieder verzocht geen foto’s te maken met zijn of haar mobiele telefoon. Wij zien het liefst zo min mogelijk telefoons op de dansvloer.
 • Voor jassen en grote tassen hebben we een garderobe, dus niet in de zaal meenemen.
 • RLGC is niet verantwoordelijk voor verloren voorwerpen in de club of garderobe.
 • Bezoekers dienen op de hoogte te zijn van het muzikale karakter van RLGC. Als wij het idee krijgen dat dit niet het geval is, kan toegang geweigerd worden.
 • Het lichtplan in onze club kan gevaarlijk zijn voor mensen die epilepsie hebben of in het verleden een beroerte hebben gehad. RLGC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige leed en/of schade die hierdoor kan ontstaan.

Denk bij het verlaten van RLGC aan de buren en vertrek zo stil mogelijk